Насловна

Математичка тј.
Божја интелигенција

"Преко трња до звезда."
Латинска изрека
"У зачетку звездарнице и
живота, беше математичка
тј. Божја интелигенција."
Ненад Ђукић
"Број и мера су моја вера."
Карл Фридрих Гаус