АМЕРИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УЛАГАЊА

Председник Америчке привредне коморе у Србији Милош Ђурковић рекао је данас да су инвеститори из Америке заинтересовани да улажу у Србију и нагласио да је један од најважнијих предуслова промена законске регулативе.

“Ових дана у Србији је неколико (представника) америчких инвестиционих фондова који размишљају о озбиљним инвестицијама. Тако да не само да се надамо, већ озбиљно радимо на привлачењу инвеститора”, казао је Ђурковић за Радио-телевизију Србије (РТС).

Он је казао да је на привлачење инвестиција значајно утицала чињеница да је Србија постала политички сигурна земља.

Ђурковић је оценио да постоје реалне шансе да компанија Бош отвори фабрику у Шимановцима, као и да су оствариве најаве да Мерцедес уложи у Фабрику атомобила у Прибоју (ФАП).

Према његовим речима, за отварање нових радних места и нова улагања најважније је наставити укидање парафискалних намета и изменити Закон о раду.

“Закон о раду је кључан, ми о томе причамо већ годинама, не само за стране инвестиције, већ и инвестирање домаћих комапнија”, рекао је он и додао да су неосноване оптужбе синдиката да би се изменама закона олакшало отпуштање радника.

Он је рекао да ће нови, модернији Закон о раду омогућити радницима сигурност у сигурним компанијама, а да ће они који добију отказ лакше пронаћи нови посао.

Ђурковић је нагласио да је неопходна ефикаснија наплата пореза и борба против сиве економије и поручио да се би држава морала да буде опрезна приликом повећања, односно смањења намета, пошто је буџет нестабилан.

American investment funds interested in investments

The president of the American Chamber of Commerce in Serbia, Miloš Djurković, said today that investors from America are interested in investing in Serbia and emphasized that one of the most important prerequisites is the change in legislation.

“These days in Serbia there are several (representatives) of American investment funds who are thinking about serious investments. So we are not only hoping, but we are seriously working to attract investors,” said Djurković for Serbian Radio and Television (RTS).

He said that attracting investments was significantly influenced by the fact that Serbia has become a politically safe country.

Djurković assessed that there are real chances that the Bosch company will open a factory in Šimanovci, as well as that the announcements that Mercedes will invest in the Automobile Factory in Priboj (FAP) are achievable.

According to him, for the creation of new jobs and new investments, the most important thing is to continue the abolition of parafiscal levies and amend the Labor Law.

“The labor law is crucial, we have been talking about it for years, not only for foreign investments, but also for investments by domestic companies,” he said and added that the union’s accusations that changes to the law would make it easier to fire workers are unfounded.

He said that the new, more modern Labor Law will provide workers with security in safe companies, and that those who are fired will find a new job more easily.

Djurković emphasized the need for more effective tax collection and the fight against the gray economy, and said that the state would have to be careful when increasing or decreasing levies, since the budget is unstable.

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"