МАТЕМАТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА

Исак Њутн је 1707. године написао дело „Математички принципи природне филозофије“ које је 2011. године у издању академске књиге из Новог Сада превела са енглеског Љиљана Матић на 8. страни у прилогу Исак Њутн пише, цитирам: Нас, пак, који се не бавимо занатима већ филозофијом и описујемо не мануелне већ природне силе, највише занимају ствари, […]

Настави читање