ВОДА

О густини и сабијању течности у хидростатици  ДЕФИНИЦИЈА ТЕЧНОСТИ СЕР ИСАКА ЊУТНА “Течност је било које тело чији делови попуштају било којој сили која делује на њих и који се, тим попуштањем, лако међусобно померају.” Математичари Удружења природних Математичара сунца Србије су поставили проблем изградње математичке, тј. индустрије Сунца Србије на Копаонику на МАТЕМАТИЧКИМ ПРИНЦИПИМА […]

Настави читање

ОПШТА СХОЛИЈА

Хипотеза о вировима подлеже многим тешкоћама. Да би свака планета, полупречником повученим до Сунца, могла да опише површине које су пропорционалне са временима описивања, периоди неколико делова вирова требали би да су пропорционални са квадратима њихових растојања од Сунца. Да би периоди планета могли бити у полукубном односу њихових растојања од Сунца, периоди делова вира […]

Настави читање