ЈУСТИНИЈАН И МАТЕМАТИКА

Већ скоро 1000 година римско право је међу најважнијим елементима у образовању европских правника. Историјска димензија је веома важна за било коју област, па тако и право. Уз помоћ историјског гледишта ми стичемо једну дубљу и прецизнију спознају о предмету који се изучава. Изучавање римског права даје управо ту димензију студентима права. Данашња европска права […]

Настави читање