НАЈБОЉИ МАТЕМАТИЧАРИ НАГРАЂЕНИ У САНУ

У мају – месецу математике, Математички институт Српске академије наука и уметности додељује годишње награде најбољим студентима основних, мастер и докторских студија из области математике и механике и рачунарства. Идеја је да се поспеши развој младих талената, да им се помогне да се научно изразе, да се спречи њихов одлазак у инистранство. Зато се награђују […]

Настави читање

П Р Е А М Б У Л А

Математичко образовање је благо на које има право свако људско биће без обзира на националност, пол, друштвени положај и делатност. Из препоруке министарствима просвете свих земаља, усвојене на међународној конференцији о математичком образовању, одржаној у Женеви 1956. године. Имајући у виду Гаусову теорему о флуксу, за нас то значи да је резлтат математичког образовања управо […]

Настави читање

НОВАЦ МАТЕМАТИЧКЕ, ТЈ. ИНДУСТРИЈЕ СУНЦА СРБИЈЕ

Новац математичке, тј. Индустрије Сунца Србије зове се математички новац који ће се налазити у Трезору Сунца при Народној банци Србије. Математичким новцем  сваки становник Србије ће решавати све своје финансијске проблеме да буде богаташ у математичком знању. Богаташи математичког знања својим богатим математичким знањем у математичкој  Индустрији Сунца Србије, тј. џин индустрији, понављам џин […]

Настави читање

ПРЕДЛОГ ЗА ЛОГО

У свету постоји двосмерно образовање, слично двосмерним гимназијама код којих је на почетку био само општи смер, а када су се појавили дечаци и девојчице попут Њутна, Гауса и Софије Ковалевске онда су уз општи смер у гимназијама уведени и природни смерови. Регистрацијом приватног удружења математичара, ја, као одговорно лице, дошао сам до сазнања да […]

Настави читање

PROPOSAL FOR THE LOGO

Around the world, there is a two-track education, similar to the two-track gymnasiums where at the beginning there was only a general course, and when boys and girls like Newton, Gauss and Sofia Kovalevska appeared, natural courses were introduced along with the general course in the gymnasiums. By registering a private association of mathematicians, I, […]

Настави читање

ПРЕДЛОГ ЗА ЛОГО

Немачком математичком друштву, Са поштовањем предлажем да се седиште удружења из Тибингена пребаци у Брауншвајг, место рођења великог математичара Фридриха Гауса. На тај начин Немачко математичко удружење добија још дубљи значај и тиме постаје Математичка Европска унија (МЕУ). Математичка европска унија подразумева обавезно расписивање референдума као почетни проблем који решавају државе заинтересоване за чланство у […]

Настави читање

VORSCHLAG FÜR DAS LOGO

An die Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Hochachtungsvoll schlage ich vor, den Sitz des Vereins von Tübingen nach Braunschweig, der Geburtsstadt des großen Mathematikers Friedrich Gauß, zu verlegen. Auf diese Weise erhält die Deutsche Mathematiker-Vereinigung eine noch tiefere Bedeutung und wird so zur Mathematical European Union (MEU). MEU-Mathematiker würden mathematisch beweisen, dass es keine Unterschiede zwischen Mathematik und […]

Настави читање