ЕУ ПОКУШАВА СМАЊИТИ РИЗИК ОД НЕСТАШИЦЕ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

У свом ставу, Веће даје државама чланицама флексибилност да одлуче да ли желе користити такве водне ресурсе за наводњавање, с обзиром на то да се земијишни и климатски услови значајно разликују међу државама чланицама.
ЕУ предузима нове мере како би смањила ризик од несташице воде за наводњавање усева. Веће се јуче сложило са својим ставом (општи приступ) о пропису који олакшава коришћење комуналних отпадних вода за наводњавање у пољопривреди.


Та нова правила помоћи ће Европи да се прилагоди последицама климатских промена. Уредба
ће побољшати доступност воде и подстаћи њено ефикасно коришћење. Осигуравање довољне количине воде за наводњавање поља, посебно током топлотних таласа и јаких суша, може помоћи у спречавању мањих приноса и несташице хране.

Државе чланице одлучиће где и како ће поново користити воду
“Вода је драгоцен ресурс. Управо зато ово је важан корак у успостављању нових правила која ће нам омогућити да повратимо воду на начин који је сигуран за људе и животиње и добар за околину. лма смисла одредити усклађене минималне стандарде за квалитет обновљене воде и праћење усклађености како би је наши пољопривредници могли поново користити. Део тога је и учење из искустава неких држава чланица које већ деценијама успешно поновно користе воду”, рекао је лоан Денес, министар вода и шума.

Неколико држава чланица има дугогодишње и успешно искуство у поновној употреби воде за различите намене, укључујући за наводњавање усева. Таква је поновна употреба боља је за околину од алтернативних метода обезбеђења водом као што су пренос воде или десалинизација. Предложена нова правила биће посебно корисна у регијама где потражња за водом још увек премашује понуду,
упркос превентивним мерама за смањење потражње. Постојећа правила ЕУ о хигијени хране и даље се примењују и у потпуности се поштују.

У свом ставу, Веће даје државама чланицама флексибилност да одлуче да ли желе користити такве водне ресурсе за наводњавање, с обзиром на то да се земљишни и климатски услови значајно разликују међу државама чланицама. Држава чланица може одлучити да није прикладно користити искоришћену воду за наводњавање у пољопривреди на делу или на читавој њеној територији.
Здравље људи и животиња али и околина, морају бити заштићени

Предлог садржи строге захтеве у погледу квалитета рециклиране воде и њеног надзора како би се осигурало да су здравље људи и животиња, као и животна средина, заштићени.

Државе чланице желе осигурати да се захтеви из ове Уредбе и даље заснивају на најновијим доступним научним доказима. Стога она садржи клаузулу која обвезује Комисију да оцени потребу за преиспитивањем минималних захтева за квалитетом обновљене воде, на основу резултата процене спровођења ове уредбе или кад год то захтевају нова техничка и научна сазнања.

Европска комисија усвојила је предлог уредбе о минималним захтевима за поновну употребу воде 28. маја 2018. у склопу спровођења акцијског плана кружног газдинства. Европски парламент усвојио је свој став о предлогу 12. фебруара 2019. године.

Објављено у МАТЕМАТИЧКО ПРЕОБРАЖЕЊЕ