МАТЕМАТИЧКА БИБЛИЈА ИСАКА ЊУТНА МАТЕМАТИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ