МАТЕМАТИЧКА ЕНЕРГИЈА СВЕТЛОСТИ СУНЦА И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ