МАТЕМАТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА

Исак Њутн је 1707. године написао дело „Математички принципи природне филозофије“ које је 2011. године у издању академске књиге из Новог Сада превела са енглеског Љиљана Матић на 8. страни у прилогу Исак Њутн пише, цитирам: Нас, пак, који се не бавимо занатима већ филозофијом и описујемо не мануелне већ природне силе, највише занимају ствари, које се тичу гравитације, левитације, еластичне силе отпора течности и сличних сила било привлачних или одбојних. Управо зато ово наше дело излажемо као математичке принципе филозофије. Јер, чини се да се сва тешкоћа филозофије налази у овоме-да од појава кретања истражујемо природне силе, а затим да помоћу ових сила доказујемо остале појаве. У том правцу су усмерене опште пропозиције које смо обрадили у првој и другој књизи. У трећој књизи дајемо пример за то у објашњењу система света. Будући да су те силе непознате, филозофи су досада узалуд истраживали природу. Богаташи математичког знања приватног удружења математичара сунца србије раде на решавању проблема да сваки ученик србије од предшколског узраста, у свим школама и факултетима до краја школовања проучавају Њутнове математичке принципе природне филозофије у збиру свих постојећих предмета под насловом математичка филозофија, која је филозофија светлости сунца и свих звезда звезданице.

Објављено у ИСАК ЊУТН СВЕТАЦ СУНЦА И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ и означено , , .