МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ

МОГУЋЕ ЈЕ МАТЕМАТИЧКЕ, ТЈ. КИЛОВАТЕ ФИЗИКЕ ВИСОКИХ ЕНЕРГИЈА СУНЦА КАО ЗВЕЗДЕ
ДИРЕКТНО ИЗ СУНЦА ДА ПРИМЕ ПРИЈЕМНИЦИ ТОПЛОТНЕ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Инжењери приватног удружења математичара, физичара и инжењера, постављају
на кров ваше куће или зграде пријемнике топлотне или електричне енергије Сунца,
произведени у фабрикама УСА и ЕУ на тај начин Вас уписују на платни списак
који
Сунца на неограничено време и износ новца. „VIESSMAN“(EU) – primer koji treba slediti

Obrenovački drum 5
060/3384135; 011/2627012
e-mail:racunarac@gmail.com
www.sajtsuncasrbije.org