МАТЕМАТИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ КОРАЦИ