МПЦ ПРОПЕРТИС: ОСЛАЊАМО СЕ НА ЕНЕРГИЈУ ИЗ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА

Нама у компанији МПЦ Пропертис је јако важно да утичемо на ширење свести о томе да изграђено окружење буде одрживо, тачније да оснажујемо окупљену заједницу, промовишемо Зелену Агенду, имплементирамо иновативна решења која имају позитиван утицај на животну средину, и да у што већој мери користимо енергију из алтернативних извора из околине.
На крову УШЋЕ Шопинг Центра на површини од 400 м², изграђена је соларна електрана инсталисане снаге 50 кW. Произведена енергија се тренутно користи за напајање пуњача за електрична возила у гаражи центра, а планирана је изградња нове соларне електране на површини 2.970м² инсталиране снаге 651кW DC, која ће поред коришћења енергије за сопствену потрошњу центра, напајати пуњаче за електро аутомобиле служити и за напајање прес контејнера и компост машине. Укупна инсталирана снага свих соларних електрана које се планирају на крововима МПЦ Пропертиес шопинг центара износи 4,935.00Кw DC, док би њихова годишња производња електричне енергије требало да буде од 4-5,000,000.00 кWh. Том снагом могуће је обезбедити електричну енегрију за 900 домаћинстава, а ако узмемо да је просек чланова по домаћинству 2,5 долазимо до информације да из соларних електрана на крововима МПЦ Пропертис шопинг центара може да се напаја насеље са 2,250 становника.
Циљ наше компаније је и праћење нових идеја, иновативних решења из области обновљивих извора енергије кроз сарадњу са научно-истраживачким центрима и универзитетима. Као резултат оваквог приступа, у сарадњи са научно-истраживачким центром „Институт Михајло Пупин“, уступићемо места за уградњу и пробни рад подних прелазница (електрогенератора), који користе алтернативне изворе енергије из окружења: кинетичку и потенцијалну енергију друмских возила за производњу електричне енергије као и ваздушних турбина које користе ваздушна струјања у својој околини а све са циљем да пружимо наш допринос смањењу емисије CO2.
Подне прелазнице (електрогенератори) су уређаји који користе кинетичку енергију као и потенцијалну енергију друмских возила за производњу електричне енергије. Њихова ефикасност зависи од фреквенције саобраћаја, односно од броја возила који прелазе преко уређаја. Како су шопинг центри у власништву компаније МПЦ Пропертис, центри са високом фреквенцијом возила, наш план је да их поставимо у гаражама центара и да уз помоћ њих производимо електричну енергију, која ће нам даље омогућити напајање различитих потрошача.
Поред подних прелазница, уводимо и радијалне мини ваздушне турбине које користе ваздушна струјања у својој околини и тако покрећу турбинско коло које је спрегнуто с електричним генератором из кога се даље генерише електрична енергија. Ова технологија је идеална за равне површине и такође се може користити за најапајање различитих потрошача.
Постављањем што већег броја подних прелазница и ваздушних турбина и на релативно мањем простору, који смо у стању да кроз нашу мрежу омогућимо, могу се постићи кумулативно добри ефекти и остварити значајан принос енергије у односу на улагање. На дневном нивоу 5.000 возила могу да генеришу на једној подној прелазници и до 20кWh енергије, на годишњем нивоу то износи 7.300кWh а за 10 година, колики је радни век прелазнице, произведе близу 73.000кWh електричне енергије.
У скопу имплементације МПЦ ЕСГ стратегије покренули смо и низ других зелених иницијатива од рециклаже, компостирања, промоције алтернативних видова транспорта, имплементације зелених кровова, промоције биодиверзитета, урбаног пчеларства.

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ