ОТВОРЕНО ПИСМО ЛОНДОНСКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ДРУШТВУ

Лондонском математичком друштву,

Са поштовањем предлажем да се седиште поменутог друштва из Лондона премести у место где је рођен Исак Њутн, тј. у село Вулсторп. Такође, да Лондонско друштво Математичара прерасте у МАТЕМАТИЧКЕ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, скраћено МУ, на сличан начин како је Лига народа прерасла у садашње УН са седиштем у Њуорку. Самим премештањем седишта Лондонског Математичког друштва у село где је рођен Исак Њутн Лондонско Математичко друштво прераста у МАТЕМАТИЧКЕ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, скраћено, као што је већ поменуто: МУ.

Са највећим поштовањем,

Ненад Ђукић

Објављено у СВЕЦИ СУНЦА И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ