П Р Е А М Б У Л А

Математичко образовање је благо на које има право свако људско биће без обзира на националност, пол, друштвени положај и делатност.

Из препоруке министарствима просвете свих земаља, усвојене на међународној конференцији о математичком образовању, одржаној у Женеви 1956. године.

Имајући у виду Гаусову теорему о флуксу, за нас то значи да је резлтат математичког образовања управо богатство знања математичке интелигенције Сунца као звезде. Другим речима само се уз помоћ овог знања може препознати да је Сунце математички интелигентна звезда.

Поред овога Удружење је  заинтересовано за градњу прве специјализоване образовне институције посвећене изградњи индустрије Сунца Србије за шта већ постоји предлог пројекта чији сам аутор ја, Ненад Ђукић, а за који је заинтересована и математичка интелигенција Србије и њена дијаспора. Изградња би се одвијала на градској општини Чукарица, на адреси Обреновачки друм број 5, на којој се већ налази седиште нашег Удружења и где је већ тридесетих година прошлог века успешно радила електрана “Електро Макиш“. Као погонско гориво користила је струготину из оближње стругаре  Макиш, саграђене 1922. године. Између осталог “ЕлектроМакиш2“ је 1929. Са успехом извео полагање високонапонског вода у корито Саве чиме ја омогућена електрификација 26 насеља Јужног Срема. Из свега овога јасно се види зашто Удрузење баш на том месту има своје седиште. Све ово чинимо како би се Удружење уписало на платни списак Сунца (неограничен број година и износ новца), али и као пример који треба следити, ту посебно имамо у виду наше потомство. Учионице у овој институцији зваће се Учионице Сунца и биће рапоређене по угледу на периодни систем Мендељејева. У настави ће посебан нагласак на појму математичке непрекидности о коме су врло значајне радове објавили и неки наши злата вредни математичари као што су Јован Кечкић, Стојан Раденовић и други. Непрекидност ће се свакако изучавати и са алгебарског становишта и то по идејама такође злата вредног оснивача алгебре персијског математичара из 9. века Мухамеда ибн Мусе ал-Кхваризмија. Исак Њутн биће представљен својом Универзалном алгебром и аритметиком (превођење проблема са обичног, природног и народног језика на језик алгебре) и чувеним делом Принципиа. Удружење дакле себе види као следбеника Питагорејске школе, слично као што је  20. председник САД Гарфилд дао свој доказ Питагорине теореме. У Учионицама Сунца злата вредан биће труд на изучавању-проучавању периодног система Мендељејева, који садржи укупно 126 познатих И непознатих елемената, распоређених у 7 периода и 18 колона  што указује на његову математичку правилност. Непознати елементи имају математичку природу И чине систем Гаусових непрекидно интелигентних инфинитезимала у Мендељејевљевом систему физике високих енергија Сунца као звезде. Овде је прилика да истакнемо да наше Удружење с правом види Гауса (познатог и под именом “краљ свих математичара”, како истиче Хилберт) као свог родоначелника. Разлог за то је што ми из мноштва блиставих Гаусових резултата издвајамо управо његову теорему о флуксу Сунца, јер ћемо користећи њу И нестандардну анализу, али и познате Максвелове једначине, изучавати поменуте непознате елементе.  Са филозофског аспекта овај проблем први је разматрао Лајбниц (Лужички Србин, иначе златни ум тј. творац инфинитезималног рачуна) у својој Монадологији). Управо су  Лајбницове монаде инспирисале Абрахама Робинсона да створи сасвим нову математичку област Нестандардну анализу и објави 1961. први рад на ту тему. Те исте монаде као и Гаусова теорема о флуксу Сунца биле  биле су и основ моје личне заинтересованости: пре више од тридесет година дописивао сам се о томе са истраживачима из Констант Сосајети са Вашингтон Стејт Универзитета у Сијетлу познатом као светском граду студената. Сада се ова област предаје на математичким факултетима у читавом свету а код нас је за њену популарност најзаслужнији злата вредан професор Жарко Мијајловић. Значајну улогу у даљем развоју ове области одиграо је Математички институт у Београду, где се проф. Миодраг Рашковић као достојан настављач рада Жарка Мијајловића истакао својим одличним радовима и излагањима на логичком семинару, а значајна је и улога проф. Светозара Милића који је све то и започео. Због свега тога Удружење ће се залагати да Нестандардна Анализа буде стално присутна у раду Математичког института.

Нема сумње да у богатство математичког знања спаде И  Архимедова геометрија која узима у обзир И време Сунца као И Еуклидова геометрија о којој је као И Основима геометрије изванредно писао И наш Драгомир Лопандић. Свим овим знањима решаваће се проблем непознатих

Заједно са свим овим наш план је да се у свим гимназијама, почевши од Математичке гимназије, у неким од већ постојећих учионица, које би се такође звале Учионице Сунца, решавали на средњошколском нивоу проблеми конструкције математичког пријемника. Чак И кад  удружење буде имало новца као НАСА на почетку, проблем конструкције математичког пријемника решаваће се првенствено математички а на крају И математички И инжењерски. Између осталог, у  нашој образовној установи постојаће и математичка телевизија, која ће се тако звати јер ће по цео дан емитовати разноврстан програм сличан алгебарској разноврсности. Тако например редовно ће се преносити предавања из нестандардне анализе.

Сви пољопривредници су по природи своје производње, које нема без Сунчеве енергије, већ на платном списку Сунца па се могу назвати људима Сунца. С тим у вези истичемо да се наша житница Војводина може назвати Војводина Сунца, самим тим је И на платном списку Сунца неограничен број година И износ новца. Наша жеља је да И покрајина КИМ следи овај злата вредан пример. У вези са свим овим рачунамо на пуно ангажовање математичке интелигенције из обе ове покрајине. У обе ове покрајине не само градићемо не само  учионице Сунца него И породилишта. У свим овим породилиштима на улазу ће стајати истакнут лого нашег Удружења па се И она могу назвати породилишта Сунца. У почетку на платном списку трезора Сунца биће И све мајке у којима је започео живот. Стопроцентна је заинтересованост математичке интелигенције Сунца као звезде да се то односи на све ове девојке И жене, како оне из централне Србије, тако И на оне из покрајина Војводине И Косова И Метохије, без обзира на веру И националност И да све оне буду на платном списку трезора Сунца Србије за неограничен број година И износ новца. Све то ће имати као једну од последица непрекидност рађања деце у Србији. Математичко решавање непрекидности живота видимо И као план да се после узимања мајчиног млека, коришћењем математичког знања мајки стварају могућности да се почне са математичким образовањем И самим тим омогућило уписивање на већ поменути платни списак Сунца. Уписом на тај списак решаваће се И тзв. проблем математичке гравитације математичке интелигенције Србије, другим речима математичка интелигенција Србије решаваће проблем конструкције математичког пријемника И математичке воде (натпросечно тешки проблеми) искључиво на простору Србије.

Управо овим методима решаваће се проблем налажења већ поменутих непознатих елемената у систему Мендељејева. Планира се и учешће ђака на такмичењима с тим да освајачи награда уз употребу нестандардне анализе наставе да раде на конструкцији поменутог математичког пријемника. Као што се види ова проблематика има најшири значај И нема нације које се то не тиче. Добијени резултати као и резултати у изградњи  индустрије Сунца свакодневно ће се објављивати у листу нашег Удружења Математичари јер се планира да удружење има и своју штампарију. У њој ће, између осталог, бити штампана књига  “Од четири рачунске операције до конструкције математичког пријемника”.  Ова индустрија биће  у власништву државе а доток новца коришћењем Сунца непрекидан И неограничен. У листу ћемо објављивати податке о најбољим ђацима Србије и њене дијаспоре као и биографије чувених и наших најпознатијих математичара. На крају  листа објављиваћемо свакодневно списак новорођене деце у Србији као и у дијаспори, са жељом дас сви они проживе у Србији бар 100 година.

Из свега досад реченог јасно се види да је комплетно познавање инфинитезималног рачуна (како стандардне тако обавезно И нестандардне анализе), управо једнако математичкој интелигенцији Сунца као звезде, а као што смо у уводном делу истакли, све то ће се изучавати у Учионицама Сунца.

Ова и сродне теме  изучаваће се на сличан начин као што је Ернест Радерфорд изучавао модел атома. Он је наиме претпоставио да се електрони око језгра крећу по кружним путањама слично кретању планета око Сунца. Сва ова знања омогућиће најпре решавање проблема конструкције математичког (алгебарског) пријемника који би непрекидно примао тополотну или електричну енергију Сунца, а на крају и индустријску производњу у једнакости инжењерске математике.

 

О УЛОЗИ И ЗНАЧАЈУ МАТЕМАТИКЕ

Од самог настанка људско друшиво имало је потребу да користи математику: најпре ради бројања И трговине, затим да би израчунавали величине И количине, повезивали и поредили елементе и пре свега ради решавања свакодневних проблема. Било да је реч о решавању најједноставнијих ствари или  о разумевању напредне технике, знање математике злата вредно. Најзад, колико знате математику, толико знате о Сунцу.

 Моја заинтересованост за решавање проблема конструкције математичког пријемника тј. непрекидног пријемника топлотне или електричне енергије Сунца као звезде је у једнакости са правничком филозофијом Копаоничке школе природног права коју основано можемо звати и Копаоничком школом математичког права. Све правне проблеме изградње индустрије Сунца Србије и њене дијаспоре решаваће правничка интелигенција поменуте школе јер даје јасну основу за конструкцију поменутог математичког пријемника. У току решавања проблема изградње ове математичке индустрије поменута правничка интелигенција Копаоничке школе постаће почетна интелигенција Србије И Европе а самим тим биће почетна и на платном списку Сунца, а то значи и неограничен број година и износ новца (ово уједно значи да ће њихови редовни приходи добити улогу џепарца).

ПРИЛОГ 1    Стојан Раденовић, Ненад Ђукић:  ЗБИРКА ЗАДАТАКА  ИЗ МАТЕМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 1                      Предговор

Рукопис који студент има пред собом представља треће прерађено као и допуњено издање збирке задатака из Анализе 1, која је први пут изашла 1995 године. Иако је тада постојало више збирки задарака из Анализе 1, како на нашем тако и на руском језику, наша методска збирка решених испитних  и других занимљивих задатака, изазвала је интерес студената математике, теоријске физике И неких техничких факултета (специјална група ЕТФ). У овом издању отклонили смо грешке и пропусте прва два издања и додали доста нових задатака који ће значајније помоћи студентима у припреми испита из Анализе 1. Накрају књиге смо у посебном додатку поред неких основних формула навели И главне теореме Анализе 1. Служећи се цитираном литературом, у збирци смо навеки више од 600 задатака, од тога преко 400 решених И око 200 за самостални рад. Многи од тих задатака су били на испитима на факултету у Београду или Крагујевцу. Поједини задаци су са такмичења студената у Русији. Текст смо компјутерски о брадили користећи “Латеx-2е” фирме “ТЦИ Софтwаре” из Новог Мексика. Захвални смо рецензентима др Љиљани Петровић и др Милану Јовановићу који су својим предлозима доста допринели да прво тј. друго издање будеквалитетније. Што се тиче овог издања књге, посебно смо захвални професору Душану Георгијевићу на корисним сугестијама које нам је дао у вези прве главе књиге.

10. септембра 2014, Београд         Стојан Раденовић,       radens@beotel.rs

ПРИЛОГ 2         Стојан Раденовић, Ненад Ђукић:  ЗБИРКА ЗАДАТАКА  ИЗ МАТЕМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 2                 Предговор

     Рукопис који студент има пред собом представља четврто прерађено као И допуњено издање збирке задатака из Анализе 2, која је први пут изашла 1995 године. Иако је тада постојало више збирки из Анализе 2 како на нашем тако И на руском језику, наша методска збирка решених испитних  и других занимљивих задатака, изазвала је велики интерес студената математике, теоријске физике И неких техничких факултета. Званични тираж од 500 примерака брзо је распродат. У овом издању отклонили смо грешке и пропусте (којих је било И на које су нам несебично указали пре свих, многи студент који су припремали испит под нашим руководством), додали доста нових задатака, који ће значајније помоћи студентима у припреми испита из Анализе 2. Служећи се цитираном литературом у збирци смо навели више од 600 задатака, од тога преко 400 решених И око 200 за самостални рад. Посебно су значајни задаци у вези осетљивих питања размене редоследа граничних процеса. Дали смо И приличан број задатакада изостанак неких услова доводи до престанка важења тврђења. Многи од тих задатака били су  на испитима на факултетима у Београду или Крагујевцу. Поједини задаци су са такмичења студената у Русији. Текст смо компјутерски обрадили користећи “Латекс-2е” фирме “ТЦИ Софтвер” из Новог Мексика. Захвални см о рецензентима професору др Зорану Каделбургу, професору др Небојши Лажетићу и професору др Арпаду Такачију, који су током израде прве верзије збирке, давали драгоцене савете и предлоге и тиме доста допринели да збиркабуде квалитетнија.

10. септембра2014, Београд            Стојан Раденовић,       radens@beotel.rs

ПРИЛОГ 3                             ЗНАЧАЈ ПОЈМА НЕПРЕКИДНОСТИ (Глава 3 Збирке)

Математичка непрекидност, инфинитезимални рачун И нестандардна анализа представљају фундаменталну проблематику мог живота И управо решења  у оквиру проблематике из те области основ су моје заинтересованости за конструкцију математичког пријемника који би непрекидно примао тополотну или електричну енергију Сунца.

Ова глава садржи првенствено задатке где се где се највише користи Болцано-Кошијева теорема  о непрекидним функцијама на сегменту. Ако је Е подскуп од Р, онда се са Ц(Е)  означава  скуп свих функција које су на њему непрекидне. Ако је  Е = [а,б],  а < б, онда студенти треба да знају поред наведене Болцано-Кошијеве трореме и њену последицу, затим Вајерштрасову теорему о ограничености и постизању супремума и инфимума као и Канторову теорему о равномерној непрекидности функције непрекидне на сегменту. Чињеница да “лим” И “ф” комутирају је најсуптилније својство које се користи код непрекидних функција. Препоручујемо студентима да обнове главне теореме ове области па тек онда да почну да решавају задатке. Напомињемо да су питања наведена у овом делу више теоријског карактера са досеткама, а мање рачунска.

ПРИЛОГ 4    О УЛОЗИ И НАСТАНКУ БРОЈЕВА

Бројеви се користе за многе ствари: за куповину И продају, мерење времена, бирање бројева на телефону распоред ствари И операција. Бројеви које данас користимо прона]ени су у Индији пре више од 4000 година. Арапи који су одржавали трговачке везе са Индусима прихватили су њихов нумерички систем И током Средњег века раширили по Европи, где су се до тада користили само тзв. римски бројеви. Зато су бројеви који су сад у употреби познати као арапски бројеви.  Ово је прилика да се истакне да су и индијска религијска учења свакако одиграла важну улогу у настанку појма броја. Исто тако нема сумње да је и муслиманска религија дала свој допринос настанку Алгебре, важне области математике, чији се почеци везују за име већ поменутог  ибн Мусе ал-Кхwаризмија. Што се тиче хришћанства у чије време се математика даље развијала, треба ли подсећати да је почетна математичка операција сабирање а да њен симбол  “+”  подсећа на слику распећа Исуса Христа.   Творац већ помињане Нестандардне Анализе  је велики математичар јеврејског порекла Абрахам Робинсон, што нас наводи на идеју да је јеврејска мисао у томе одиграла своју улогу.

ПРИМЕНА ПОЛИНОМА У ГЕНЕТИЦИ

Полиноми се користе у најновијиој теорији генетских веза И еволуције. Та област науке назива се алгебарска филогенетика

Помоћу полинома откривају се нове генетске везе, узроциузроци болести, еволуција вируса. Проучавањем полинома утврђује која је теорија генетских веза највероватнија, што олакшава извођење експеримената у лабораторијама И чини истраживања знатно јефтинијим.

Полиноми се такође могу користити за описивање веза између људи на друштвеним мрежама (Фејсбук).

СУНЧЕВА ПОРОДИЦА

Наше Сунце држи у заједници своју породицу планета и њихових пратилаца и присиљава их на њихова кретања. Својим зрацима Сунце обасјава своју породицу, осунчава нашу Земљу и тиме храни и негује њена органска бића.

          Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања

 

БОЖАНСКА ФОРМУЛА

Реч је о формули:

У којој је

 π је однос обима и пречника круга, док је и имагинарна јединица из система комплексних бројева. У ствари у овој представљена је читава математика:

      0 и 1 представљају аритметику,

       π представља геометрију;

       е је представник математичке анализе, познат и као Ојлеров број, мада постоје и Ермитове заслуге;

        и је представник алгебре!

Због свега тога изабрали смо управо ову формулу за лого нашег удружења.

У плану је регистрација Покрета математичке интелигенције Србије и њене дијаспоре, чији се Програм већ налази на сајту Удружења www.сајтсунцасрбије.орг и може се наћи кликом на МАТЕМАТИЗАМ. Дугорочни циљ је да сви становници Србије буду уписани на платни списак Сунца на неограничен период времена И износ новца.

Регистрацијом Покрета вишепартијски систем у Србији постао би познат као гимназијски парламентаризам, што значи био би двосмеран, тј. парламент друштвено језичке И математичке интелигенције.

 

РЕФОРМА ФАКУЛТЕТА И АКАДЕМИЈЕ НАУКА

Све ово о чему говоримо свакако подразумева темељну реформу факултета па И саме Академије наука, што подразумева И одговарајућу промену имена. То ћемо показати на примерима.

Математички факултет зваће се Факултет математичке интелигенције Србије и њене дијаспоре.

  Наша најстарија и изузетно угледна научна установа  Астрономска опсерваторија добија ново име које гласи: Астрономска опсерваторија математичара, физичара, информатичара, астронома, инжењера И посебно интелигентних алгебриста Сунца, дакле: ђака, студената, информазичара, професора и индустријалаца заинтересованих за решавање проблема коришћења Гаусове интелигентне инфинитезимале у физици високих енергија чије је злата вредно сазнање да температура у центру Сунца као звезде износи 15 000 000 степени Целзијусових.

Стоматолошки факултет добија име Факултет математичке стоматологије.

 Филозофски факултет зваће се Факултет математичке филозофије и као предмет изучавања имаће богатство математичке филозофије Сунца као звезде. На факултету би се испитивала математичка интересантност непознатих елемената система Мендељејева, такође методима нестандардне анализе

Медицински факултет постаје Факултет математичке медицине или медицине Сунца.

Проф. др Јовица Бадјић (Државни универзитет Охајо): МОЛЕКУЛСКЕ КОРПЕ ОД МОЛЕКУЛСКОГ ПРЕПОЗНАВАЊА ДО НАНОМЕДИЦИНЕ

Академија наука постаје Српска Математичка Академија или Академија Сунца. У њој би се методима нестандардне анализе радило на откривању непознатих елемената у систему Мендељејева. Само истраживачи са врхунским резултатима у овој области могли би бити чланови Академије и имали би звање математички академик  или академик математичких наука. 

Главна математичка права једнака су броју прстију на једној руци и то су следећа.

1)            Право на математичко образовање од предшколског узраста до нивоа знања  стандардне и нестандардне анализе којом се доказује да је Сунце једина математички интелигентна звезда у Универзуму. Математичка интелигенција Сунца је јединица математичке интелигенције Универзума, што значи да је интелигенција сваке друге звезде мања од  Сунчеве и тај однос се изражава у процентима. О значају математичке интелигенције Сунца сведоче и чувени Кеплерови закони који говоре о математички елиптичним путањама планета око Сунца.

       Што се тиче математичког образовања, оно би као што смо рекли почињало у најаранијој младости с тим да се што пре науче четири основне рачунске операције. План је да се, чим дете сазна да ниједан број није дељив нулом, то искористи да се на вешт начин (за тај узраст разумљив) одмах отпочне са увођењем младих у елементе више математике. Из тог разлога стимулисаће се издавање одговарајућих педагошких радова И чланака на ту тему И најбољи ће бити награђивани. Крајњи циљ ће бити, као што смо рекли, достизање нивоа знања  стандардне и нестандардне анализе-

2)            Право на конструкцију математичког пријемника (који би непрекидно примао топлотну И електричну енергију Сунца). Пошто ће се развој пријемника одвијати у  фазама, тако ће и његова примена бити разноврсна. Ево важног примера.

МАТЕМАТИЧКИ АУТОМОБИЛИ

               Реч је о фабрички произведним аутомобилима који ће користити топлотну и електричну енергију Сунца, добијену путем математичких пријемника и биће произведени  у фабрикама Мерцедеса, Ферарија, Поршеа и сл., али које ће се налазити искључиво у Србији. То ће бити аутомобилска математичка индустрија Сунца Србије. Они ће бити излагани на познатим сајмовима индустрије Сунца. Годишње у свету одржава се шест оваквих сајмова под заједничким именом ИНТЕРСОЛАР и то хронолошки (током године) на следећим местима: Минхен, Сан Франциско, Сао Паоло, Дубаи (Емирати), Мумбаи  и Бангалор (Индија). Неколико дана после сваког од ових сајмова  одржавао би се исти такав сајам у Београду. После сваког сајма у Београду одржаваће се трка математичких аутомобила, а крајњи циљ увек ће бити Јонско море где се, као што лепо каже песник Јован Дучић, рађа Сунце.Изузетно прва трка  кренуће из Брунсвика,  родног места злата вредног К.Ф. Гауса, краља математичара и пролазиће кроз Минхен баш у време ИНТЕРСОЛАР сајма, затим кроз Београд такође у време ИНТЕРСОЛАР сајма, затим кроз Македонију до Грчке, где ће обићи родна места свих чувених математичара античке Грчке, као што је Питагора, свуда уз пратњу музике Микиса Теодоракиса која се изводи на бузукију и сиртакију. То је уједно и прави израз математичке љубави према животу.

3)            Право на математизам у једнакости математичког живота (непрекидно интересантан математички живот свих људи на планети).

4)            Право на математички новац, што значи на неограничено време и износ новца.

5)            Право на производњу математичке воде (непрекидна производња воде).

Поруку из Женеве са почетка овог текста ће наше удружење поново послати министарствима просвете свих земаља, али и челницима верских заједница, најпре онима из Индије, Муслиманске заједнице, Хришћанима и Јеврејској заједници, због њихове велике улоге у развоју математичког образовања, са молбом да на видним местима у верским објектима истакну Женевску поруку.

 1) Ниједан залазак Сунца никада не може спречити свитање, као што ниједна препрека никада не може спречити математички непрекидно рађање деце у Србији.

 2) Никада не сумњај у то да мала група мислећíх и посвећених људи може променити свет. Управо су то они једино и радили. (Професорка Маргарет Меад са Колумбија Универзитета)

3) Не учимо за школу, већ за живот (Сенека).

Одушевљени и дубоко импресионирани књигом епископа будимског Данила Крстића

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ СМИСАО

ми додајемо: у почетку беше математичка интелигенција Сунца као звезде, односно на почетку у Универзуму беше Гаусова математички непрекидно интелигентна инфинитезимала у физици високих енергија која за резултат има температуре од 15000 степени Целзијуса у центру Сунца као звезде. У ово не сумња ни руски астронаут Генадиј Падалка (човек који је најдуже од свих провео у космосу), који је изјавио: “Милијарде година су још пред нама на Земљи. А човек ће  до тада вероватно пронаћи нове просторе у свемиру где ће моћи да живи “ (ми додајемо, да живи математички непрекидно).

Парафразирајући горњу поруку професорке Маргарет Меад ми кажемо да математичка интелигенција нашег удружења никада неће сумњати у интелигентно математички мислеће знање Сунца као звезде математички интелигентно решава проблеме непрекидности живота. Управо то Сунце једино и ради. То уједно значи да ће живот бити математички непрекидан тј. сто посто интересантан у једнакости математичке интелигенције Сунца као звезде. Као важну ствар наглашавамо да је математичка интелигенција Сунца јединица за мерење математичке интелигенције свих других звезда у Универзуму. Њихова математичка интелигенција је мања од математичке  интелигенције Сунца и тај се однос изражава у процентима.

МАТЕМАТИЧКА ВОДА И МАТЕМАТИЧКА ТЕЧНОСТ

Математичком снагом проналазе се досад непознати елементи из система Мендељејева, који су по мом дубоком уверењу управо математички интелигентне Гаусове инфинитезимале. Посебно истичемо да ће откриће тих елемената довести до решења проблема математичке воде или воде Сунца. Зовемо је математичка јер је по дефиницији непрекидна, а то значи не само производњу неограничене количине воде за пиће (И за бебе И за одрасле!), него И лековите воде за све врсте болести, посебно за оне најтеже. При томе посебно имамо у виду најдрагоценију течност у људском организму, која ће бити произведена на сличан начин као што то ради људски организам, с тим што ће се производити у неограниченим количинама и народ ће је звати математичка течност. Њена лиценца биће павно заштићена од стране правничке интелигенције Копаничке школе природног права, па тиме и закључење уговора о продаји свим заинтересованим здравственим установама у свету. Тиме ће се уједно обезбедити  непрекидно и неограничено пуњење трезора Сунца тако да ће се дешавати да приходи мале Србије из ових извора надмаше буџете најразвијенијих и најбогатијих земаља. Горња порука да “Ниједан залазак Сунца никада не може спречити свитање, као што ниједна препрека никада не може спречити математички непрекидно рађање деце у Србији”, заправо је математичка порука, јер се остварује управо на основу горњег плана о производњи математичке воде.

Желимо на крају да истакнемо да међу важне проблеме о којима смо већ говорили, спада и решење врло сложеног проблема регистрације политичке странке која ће се звати Странка математичара Србије и њене дијаспоре. Са овим је природно повезано решавање проблема учешћа Странке на редовним општим изборима године 2020. Као и лого Удружења и лого Странке биће чувена Ојлерова формула о којој смо писали у посебном одељку а то је божанска формула:

Подсетник: ОВО ИДЕ У ПРОГРАМ ПОКРЕТА

Дом инжењера Никола Тесла промениће име у Дом инжењера Ђорђе Станојевић. Исто тако бисту Николе Тесле испред Електротехничког факултета треба пренети  иставити испред Музеја Николе Тесле а  на његово место ставити бисту професора Ђорђа Станојевића.

У учионицама Сунца ђаци ће учити математику на нивоу математичке гимназије која је проглашена за школу националног значаја и са тим знањем решавати проблем конструкције математичког пријемника електричне или топлотне енергије Сунца као звезде.

 

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"