ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани господине Министре,
као аутор оснивања Фонда математичара сунца Србије при министарству просвете, предлажем: да се новцем фонда решавају сви финансијски проблеми изградње индустрије сунца Србије као математичке звезде на локацији градске општине Чукарица дужином целог Старог обреновачког пута у смеру према Остружници. Простор на којем би била изграђена поменита индустрија звао би се Долина сунца Србије, а Стари обреновачки пут би променио име у Пут сунца Србије.
Желео бих да предложим Министарству просвете и финансија да оснује Фонд математичког, тј. новца сунца Србије. То би био фонд од новца који се добије од продаје свих производа сунца Србије и тај новац би се звао математички новац. За почетак, држава би требало да у тај фонд уплати 10 милиона евра и тим новцем би се финасирала изградња математичке, тј. индустрије сунца Србије као математичке звезде. Чињеницу да је сунце математичка звезда, доказао је немачки математичар Вајерштрас (Карл Теодор Вилхелм Вајерштрас) тако што је математички доказао да је математичку непрекидност немогуће уцинити прекидном, исто као што је немогуће испоруку електричне и топлотне енергије киловата из сунца уцинити прекидном следећих 5 милијарди година. Са тим новцем из поменутог фонда финсирао бих ученика математичке гимназије за учешће на међународним такмичењима из математике и све ученике чија би тема дипломских, магистарских и докторских радова била у вези са Вајерштрасовим доказом да је математичку непрекидност немогуће учинити прекидним исто као што је немогуће испоруку киловата из сунца прекинути следећих 5 милијарди година.
Новцем из Фонда математичара сунца Србије би се решавали сви финасијски проблеми учења математике од предшколског узраста до доктората. Докторанти би искључиво и само решавали проблеме математичке конструкције математичког микроскопа са којим ће се математички проучавати математичка конструкције језгра сунца. Са тим математичким знањем ће решавати проблеме конструкције математичке фабрике која ће производити математичке пријемнике електричне и топлотне енергије киловата из језгра сунца и математичке фабрике које ће из језгра сунца производити воду за пиће у неограниченим количинама. На крају, у поменутој математичкој, тј. учионици сунца Србије решаваће се сви проблеми конструкције математичке, тј. индустрије сунца Србије као математичке звезде на локацији градске општине Чукарица, целом дужином старог пута за Обреновац који се сада зове Стари обреновачки пут. Цео тај простор би се звао Математичка долина сунца Србије, а Стари обреновачки пут би добио име Математички пут сунца Србије. Напомњем, и ову напомену треба математички разумети, да је живот немогуће прекинути исто као што је немогуће Вајерштрасову математичку непрекидност немогуће учинити прекидном, исто као што је немогуће прекинути испоруку земљи електричну и топлотну енергију киловата из сунца седецих 5 милијарди година, исто као што је немогуће прекинути светлост звезда зведарнице, исто као што је немогуће математички простор уцинити нематематичким и исто као што је немогуће математичко време звездарнице учинити нематематичким временом звездарнице.
Математичко проучавање језгра сунца као математичке звезде математичким микроскопом ће омогућити да сазнамо колико сунце има својих наследника, тј. својих беба, а математички ћемо израчунати њихово геометријско место тачака, тј. како ће у уџбеницима математике да се обелезавају као гмт. Лично мислим да када их будемо посматрали математичким микроскопом да ће по лепоти бити сличне нашим бебама, насмејане, са лепим очима и математичким изгледом.
Математичари УДРУЖЕЊА СУНЦА СРБИЈЕ ће радити на решењу проблема да сваки становник Србије неограничен број година настави да решава математичке проблеме знања Сер Исака Њутна и Карла Фридриха Гауса на целом простору Србије, исто као да су Сер Исак Њутн и Карл Фридрих Гаус још увек живи. На тај начин, врхунски математичари Србије ће постати математичке звезде.
Новцем из поменутог фонда решавали би се сви финансијски проблеми израде пројектне документације простора на коме би Математичари Сунца Србије решавати проблем конструкције МАТЕМАТИЧКОГ МИКРОСКОПА на локацији градске општине Звездара на целом простору где је некада била настарија научна установа у Србији. У Волгиној улици, где је некада била астрономска опсерваторија, сада је претворена у музеј. На том простору би били изграђени објекти које би пројектант пројектовао веома слично објектима који се сада налазе на том простору. Пројектна документација би била састављена од пројеката за изградњу објеката у којима би се изводила настава за ученике Математичке гимназије и објеката у којима би се изводила настава за студенте Математичког факултета. У већ постојећим објектима би биле смештене библиотеке Математичке гимназије и Математицког факултета и кабинети оба руководства. Постојеће зграде гимназије у улици Краљице Наталије и Математичког факултета на адреси Студетски трг остале би у влаништвима гимназије и факултета и у њима би биле смештене све рачуновође и све књиговође. За гимназију у Краљице Наталије, а за факултет на Студетском тргу. На простору Математичара Сунца Србије били би изграђени и ученички домови за ученике Математичке гимназије и студентски домови за студенте Математичког факултета. Ту има довољно простора да се изграде сви спортски објекти за спортове свих дисциплина јер се у близини налази Институт Михаило Пупин. Тако би у учионицама и једним и другим учили математику како би конструисали МАТЕМАТИЧКИ МИКРОСКОП којим би математички проучавали математичко језгро сунца, подразумевајући ту и проучавање свих познатих и непознатих елемената Мендељејевог система елемената. Са тим знањем и једни и други би учествовали на свим међјународним такмичењима из математике. Такође, учествовали би и на свим међународним спортским такмичењема у којима би Србију представљали само и искључиво спортисти математичари. На пример, на тениским турнирима учествовали би само тенисери и тенисерке математичке гимназије и математичког факултета и тако у свим спортским дисциплинама.
Напомјњем да је конструкција МАТЕМАТИЧКОГ МИКРОСКОПА сто посто најсложенија конструкција сунчевог система.
Сто посто сложен математички проблем, јер је резултат математичког проучавања МАТЕМАТИЧКИМ МИКРОСКОПОМ, је изједначење инфинитезималне писане математике са неписаним математички интелигентним инфинитезималама језгра сунца. Поменутим изједначењем решавамо проблеме изградње математичке, тј. индустрије сунца Србије путем изградње математичке фабрике која ће производити пријемнике који ће непрекидно примати електричну или топлотну енергију киловата из сунца и математичке фабрике која ће производити воду за пиће у неограниченим количинам. Посебно истичем сва инфинитезимална знања о почетку и престанку рада човековог срца и инфинетизималну математичку интелигенцију самог сунчевог језгра. Посебно злата вредно знање за математичаре ће бити математички интелигентно инфинитезимално постављање и решавање свих решених и нерешених проблема језгра сунца као једине математички интелигентне звезде звездарнице.

Поштовани Министре, подсећам Вас да су аутори инфинитезималног рачуна истовремено били Сер Исак Њутн и Готфрид Вилхелм Лајбниц. Такође Вас подсећам да је инфинитезимални рачун прерастао у стандардну и нестандардну математичку анализу аутора америчког математичара Абрахама Робисона који је 1961. године објавио рад под насловом Нестадардна анализа који се као премет предаје у свим државам у којима постоје математички факултети. На математичком факултету у Београду, предавања под насловом Нестандардна анализа, држао је познати проф. др математичких наука Жарко Михаиловић.
Сваки ученик или студент који буде објавио највише математичких радова о математичком микроскопу добиће установљену награду из Фонда математичара сунца Србије и звање математичка звезда.
Из Фонда математичара сунца Србије решаваће се сви финансијски проблеми оним математичарима који буду објављивали радове на тему математичка конструкција математичког микроскопа. Радови ће бити достављани комисији Фонда математичара сунца Србије.
Конструкција математичког микроскопа почиње од конструкције Питагориног дрвета до сто процентне конструкције.
Проценат математике у којој би се решавали сви математички проблеми конструкције математичког микроскопа, тј. микроскопа којим би се сто посто математички проучавало језгро сунца као математичке звезде би се звао инфинитезимална математика, а математичари који кострукцијом математичког микроскопа сто посто математички проучавају све математичке функције језгра сунца као математичке звезде зваће се инфинитезималци сунца као математичке звезде. Напомињем да је удружење Математичара сунца Србије у Министарству финансија републике Србије, код управе за трезор отворило рачун број 840-0000027619763-82, тј. отворило рачун Фонда математичара сунца Србије као математичке звезде. Комисија која би решавала проблеме расподеле новчаних средстава после објављеног конкуса, који би био објављен у медијима, била би састављена од математичара које Ваше министарство именује.
Осим проблема конструкције математичког микроскопа са којим би проучавали математичку конструкцију језгра сунца коструисали би и макроскоп са којим би проучавали све опасности које земљи прете у виду разно разних комета.
Изградњом математичке, тј. индустрије сунца Србије као математичке звезде, математичари ће решавати проблем математичке гравитационе силе Србије, што значи да ће у тој индустрији сваки становник Србије бити уписан на платни списак сунца на неограничено време и износ новца. Подразумава се да ниједна девојка или жена неће бити заитересована да изврши прекид трудноће самим тим што су јој родитељи упсани на платни списак сунца на неограничено време и износ новца по закону транзитивности. Њихови потомци ће такође рођењем бити уписани на платни списак сунца на неограничено време и износ новца. Тиме ће изградњом математичке индустрије, тј. индустрије сунца Србије бити математички решен и проблем непрекидности самог живота свих становника Србије минимум сто година. Математичка индустрија, тј. индустрија сунца Србије имаће своје математичко гравитационо поље у облику концентричних кругова са разним дужинама полупречника. Гравитационо математичко поље Србије са центром на градској општини Звездара, на локацији будуће звездарнице математичара сунца Србије у Волгиној улици где се сада налази музеј опсерваторије. Крајеви тих полупречника ће бити разно-разна места рођења познатих математичара. На пример, крај једне од тих многобројних математичких гравитационих поља Србије је полупречник чија дужина представља растојање од звездарнице математичара Србије до Вулсторпа где је рођен Сер Исак Њутн или гравитационо математичко поље Србије са полупречником дужине која представља растојање од зведарнице математичара сунца Србије до места где је рођен Карл Фридрих Гаус. Звездарница математичара сунца Србије тежиће да буде слична језгру сунца као јединој стопроцентној математичкој зезди звездарнице која ће стопроцентно решавати проблеме немогућности прекида живота као што је немогуће, према Вајштрасу, математичку непрекидност учинити прекидном. Нема никакве разлике измедју звездарнице и математичке рачунске операције сабирања. Новцем поменутог фонда финансираће се радови насловљени управо тако: нема никаве разлике између звездарнице и математичке рачунске операције сабирања, тј. звездарница је стопроцентно заснована на математичкој операцији сабирања.
МАТЕМАТИЧКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ МАТЕМАТИЧКЕ, ТЈ. ИНДУСТРИЈЕ СУНЦА СРБИЈЕ КАО МАТЕМАТИЧКЕ ЗВЕЗДЕ НЕМОГУЋЕ ЈЕ ПРЕКИНУТИ ИСТО КАО ШТО ЈЕ ВАЈШТРАСЕОВУ МАТЕМАТИЧКУ НЕПРЕКИДНОСТ НЕМОГУЋЕ УЧИНИТИ ПРЕКИДНОМ, ТЈ. ИСТО КАО ШТО ЈЕ НЕМОГУЋЕ ПРЕКИНУТИ МАТЕМАТИЧКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СУНЦА ОД МАТЕМАТИЧКИХ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ИНФИНЕТИЗИМАЛА ЈЕЗГРА ДО СУНЦА КАО МАТЕМАТИЧКЕ ЗВЕЗДЕ.

Са неограниченим поштовањем,
Ненад Ђукић
Грачаничка 7/1, Београд -Стари град 11001

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"