ПОДУЧАВАМ МАТЕМАТИКУ

Подучавам математику, са разумевањем од основе, ђаке основних, свих средњих школа и гимназија, да са учењем математике од урођеног сиромаха математичког знања се преобразе у богаташа математичког знања и да са богатим математичким, тј. цивилизацијским знањем решавају све школске, студијске и животне проблеме, минимум сто година.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

I teach mathematics, with an understanding from the basics, to students of primary schools, of all secondary schools and high schools, so that by learning mathematics, they can transform themselves from those born with poor mathematical knowledge into rich people with mathematical knowledge, and with that rich mathematical knowledge, they can solve all school, study and life problems with civilizational knowledge, for at least a hundred years.

Објављено у МАТЕМАТИЧКО ПРЕОБРАЖЕЊЕ