ПРЕДЛОГ ЗА ЛОГО

У свету постоји двосмерно образовање, слично двосмерним гимназијама код којих је на почетку био само општи смер, а када су се појавили дечаци и девојчице попут Њутна, Гауса и Софије Ковалевске онда су уз општи смер у гимназијама уведени и природни смерови. Регистрацијом приватног удружења математичара, ја, као одговорно лице, дошао сам до сазнања да људи који имају опште гимназијско образовање не знају да раде на решавању проблема математичке тј. индустрије сунца као математичке звезде, што представља мој сто посто математички основ заинтересованости писма које сам послао Лондоском математичком друштву за регистрацију МУН-а и Немачком математичком удружењу за регистрацију МЕУ. Мој предлог за увођење двосмерног образовања у свету и писмо које сам послао Немачком математичком удружењу је предлог за увођење двосмерног гимназијског образовања Европе, као и у САД и у другим државама, сви би били стопроцентни сарадници Лондонског тј. Вулсторпског МУН-а.
Математички уједињене нације подразумевају обавезно расписивање референдума као почетни проблем који решавају државе заинтересоване за чланство у МУН-у.
Математичари МУН-а би математички доказали да не постоје никакве разлике између математике и живота, тј. да је живот немогуће прекинути исто као што је метематичку непрекидност немогуће учинити прекидном. Затим, да свако људско биће сазна да је Сер Исак Њутн аутор математичке, тј. индустрије сунца као математичке звезде, те да математичари МУН-а у својим државама треба да раде на решавању проблема изградње математичке, тј. индустрије сунца, понављам, као математичке звезде. Изградња математичке индустрије подразумева да математичари МУН-а поставе и реше проблем конструкције математичког пријемника и тако би математичким знањем Сер Исака Њутна на почетку решавали проблеме и изградње фабрика који би производиле поменуте математичке пријемнике што за математичаре МУН-а не би био сложен проблем. Сложен проблем би био како да са том енергијом добијеном од сунца као математичке звезде Њутновим знањем математике конструишу фабрику која би производила математичку воду за пиће, тј. воду за пиће за сва времена у неограниченим количинама.
Уз предлог за лого, руководству Лондонског математичког удружења такође предлажем да у сарадњи са британским властима организују референдум у којем ће становницима Британије бити постављено питање: “ДА ЛИ СУ ЗА ТО ДА СА ПРОМЕНОМ СЕДИШТА ЛОНДОНСКОГ МАТЕМАТИЧКОГ ДРУШТВА ИЗ ЛОНДОНА У МЕСТО ВУЛСТОРП, ГДЕ ЈЕ РОЂЕН СЕР ИСАК ЊУТН, ТО ДРУШТВО ПРЕРАСТЕ У МАТЕМАТИЧКИ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ (СКРАЋЕНО МУН): ДА ИЛИ НЕ.” Ако би већина Британаца одговорила са ДА, британски правници би написали ОСНИВАЧКИ АКТ, СТАТУТ И ПРОГРАМ МНУ.
Сви Британци који буду заокружили ДА у исто време ће свету послати поруку да ће им Сер Исак Њутн целог живота бити пример који треба следити. Такође, предложићу властима у Србији да Србија буде почетна чланица ВУЛСТОРПСКИХ МАТЕМАТИЧКИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА.

У СТАТУТУ МУН-а би писало да члан МУН-а може бити само она држава у којој је претходно био организован референдум о чланству. По СТАТУТУ, организација референдума би била законски обавезна за владе свих регистрованих држава.

Математичари држава МУН-а би изградњом математичке, тј. индустрије сунца као математичке звезде у својим државама решавали проблем да све становнике својих држава упишу на платни списак сунца на неограничено време и износ новца, и увек, понављам, сунца као математичке звезде.
Резолуције које буду доношене су математичке, а то значи да их мозе предложити свака чланица МУН-а, а за њено усвајање је потребно обезбедити пет милијарди и сто хиљада гласова становника земље, које би обезбедили преко својих представника у МУН-у. Сво особље које би било запослено у МУН-у имало би бинарно образовање, а то значи на почетку обавезно врхунско математичко образовање, а на крају образовање по сопственом избору, на пример: математичар-правник, математичар-инжењер, математичар-финасиста, итд. Слично образовање би имали као 18 чланова породице швајцарског математичара Бернулија.
Све ово би било написано у оснивачком акту, статуту и програму МУН-а.
Математичари УДРУЖЕЊА СУНЦА СРБИЈЕ ће радити на решењу проблема да сваки становник Србије неограничен број година настави да решава математичке проблеме знања Сер Исака Њутна и Карла Фридриха Гауса на целом простору Србије, исто као да су Сер Исак Њутн и Карл Фридрих Гаус још увек живи.
Са неограниченим поштовањем,
Ненад Ђукић

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"