ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПОКРЕТА /МИХАИЛО/

ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПОКРЕТА /МИХАИЛО/ ЈЕ ДА У САРАДЊИ СА МАТЕМАТИЧАРИМА МАТЕМЕМАТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ СУНЦА И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ ТРЕБА МАТЕМАТИЧКИ НАПИСАТИ ФУНКЦИЈУ ПО КОЈОЈ ФУНКЦИОНИШУ МАТЕМАТИЧАРИ МАТЕМАТИЧКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ СУНЦА И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ И КАДА ПИШЕМО ТУ ФУНКЦИЈУ И МАТЕМАТИЧКИ ЈЕ ИСПИТАМО И ПРЕДСТАВИМО ЊЕН ГРАФИК, МАТЕМАТИЧКИ САЗНАМО, ТЈ. РЕШИМО ПРОБЛЕМ ЗНАЊА МАТЕМАТИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МАТЕМАТИЧКЕ ФАБРИКЕ НА КОПАОНИКУ КОЈА ЋЕ ПРОИЗВОДИТИ ВОДУ ЗА ПИЋЕ И РАЗНЕ МЕДИЦИНСКЕ ТЕЧНОСТИ У НЕОГРАНИЧЕНИМ КОЛИЧИНАМА.

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"