ПРОФЕСОР ЂУКИЋ И САЗНАЊЕ О ДЕРИЛУ ЧЕПИНУ

Ово је моја фотографија из времена када сам сазнао да је Дерил Чепин патентирао конструкцију фотонапонских ћелија, што је и била основа мог интересовања за почетак изградње математичке, односно индустрије Сунца као звезде. Писао сам о овом открићу свом злата вредном пријатељу Ворену Андерсону из државе Јута. Када сам се дописивао са њим, писао ми је у писму да је злата вредни пророк Џозеф Смит је о тој светлости писао, што ме је заинтересовало за изградњу математичке, односно индустрије сунца у Србији, налик индустрији Јуте. од сунца. Сада пишем и о овом проблему злата вредном републиканцу Миту Ромнију.


This is my photo from the time when I learned that Daryl Chapin patented the construction of photovoltaics, which was the basis of my interest in starting the construction of the mathematical, i.e., industry of the sun as a star. I wrote about this finding to my gold-worthy friend Warren Anderson from the state of Utah. When I corresponded with him, he wrote to me in a letter that the gold-worthy prophet Joseph Smith wrote about that light, which made me interested in building the mathematical, i.e., the industry of the sun in Serbia, similar to the Utah industry of the sun. Now 1 am also writing about this problem to the gold-worthy Republican Mitt Romney.

Објављено у ПОКРЕТ САРАДНИКА МАТЕМАТИЧАРИМА ЊУТНОВИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПРИНЦИПА ПРИОРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ - СКРАЋЕНО "МАТЕМАТИЧАРИ"