САЈАМ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕКОЛОГИЈЕ 2023 – ПОУЗДАНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ

Међународни сајам енергетике и Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса EcoFair представиће се посетиоцима од 28. до 30. новембра 2023, у Хали 1 Београдског сајма.

Осамнаесто издање Сајма енергетике, респектабилне сајамске манифестације са УФИ лиценцом, треба да окупи стручњаке, предузећа, компаније, организације и друге заинтересоване стране из индустрије енергије како би се приказала најновија достигнућа, повезали професионалци из сектора, образовали посетиоци о енергетским темама и промовисала одржива енергетска пракса.

Међу темама почасна места припадају изворима енергије, енергетској ефикасности, паметним мрежама, складиштењу енергије, услугама и решењима која могу помоћи у побољшању одрживости и сигурности у сектору енергетике и друге иновације. У првом реду су и пословне мреже и партнерстава, јер компаније могу да се повежу с потенцијалним клијентима, добављачима и инвеститорима како би оствариле нове пословне могућности.

Један од приоритетних циљева је промоција одрживе енергије и заштите животне средине – истицање значаја одрживе енергије, обновљивих извора енергије и смањења емисија гасова стаклене баште (соларна енергија, ветар, биомаса, геотермална енергија…).

С обзиром на то да је енергетски сектор врло динамично подручје „подложно“ бројним новостима и иновацијама, за очекивати је да излагачи посвете пажњу и „трендовским“ темама и проблемима као што су батеријске технологије и складиштење енергије (нпр. развој нових метода складиштења енергије попут водоника или термалних система), потом дигитализација енергетског сектора, која укључује паметне мреже, Интернет оф Тхингс (ИоТ) уређаје и вештачку интелигенцију, што помаже у бољем управљању енергетским системима, оптимизацији потрошње енергије и праћењу перформанси, те нпр. електрична возила и иновативна инфраструктура пуњења.

И 19. издање Сајма екологије EcoFair окупља различите чиниоце из система заштите животне средине – институције, произвођаче опреме, дистрибутере, рециклере, оператере, депоније, локалне самоуправе, комунална предузећа, генераторе отпада, стручну јавност – ради подстицања компанија, организација и појединаца да представе своје одрживе праксе, производе и решења која доприносе заштити животне средине. То може укључивати обновљиве изворе енергије, рециклирање и управљање отпадом, енергетску ефикасност, зелену градњу, иновативне технологије и друге еколошки прихватљиве иницијативе.

Акценат ове манифестације је на финансирању и управљању пројектима у сектору заштите природне средине, инвестиционим пројектима и управљању отпадом, пречишћавању и управљању отпадним водама, индустријској безбедности те домаћем законодавству у вези са овом проблематиком.

Коначно, традиционално заједнички наступ Енергетике и Екологије омогућава повезивање и промоцију одрживих енергетских решења и еколошких пракси кроз промоцију обновљивих извора енергије, енергетску ефикасност, управљање отпадом и рециклажу, као и кроз представљање еколошки свесних производа и услуга. Већ и због чињенице да Сајам енергетике представља различите одрживе изворе енергије, као што су соларна енергија, ветар, хидроелектране, биомаса, геотермална енергија и други, који су еколошки прихватљиви јер смањују емисије гасова стаклене баште и негативан утицај на животну средину у поређењу с традиционалним изворима енергије као што су фосилна горива.

У пракси, сајмови енергетике и екологије удруженим снагама обезбеђују простор за промоцију еколошки свесних производа и услуга. То може укључивати енергетски ефикасне кућанске апарате, возила с ниском емисијом, одрживе грађевинске материјале, производе без штетних хемикалија итд. Овај сегмент сајма може да се фокусира на едукацију и информисање потрошача о еколошки прихватљивим опцијама које могу да допринесу очувању животне средине.

Извор: Београдски сајам

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ