Српски народ је Бранислав Петронијевић – пример кога треба следити