Усвојена Универзална Декларација о правима детета

Усвојена Универзална Декларација о правима детета широм света 2023 – Београдска декларација

Међународни самит За живот, Pro-life worldwide summit, је на крају другог радног дана, у суботу 13. маја у Београду, Belgrade city hotel, усвојио важан документ који треба да постојећа права деце оснажи и прошири. Активно учешће на самиту су узели представници са 5 континената, свих осим Аустралије. Декларација је пре усвајања преведена на енглески, италијански, шпански, француски и руски језик.

Универзална декларација о правима детета широм света 2023 – Београдска декларација

Преамбула:

Потврђујући основне принципе садржане у Универзалној декларацији о људским правима, која признаје урођено достојанство, једнака и неотуђива права свих чланова људске породице као темељ слободе, правде и мира у свету, овим представљамо Београдску Декларацију, универзалну декларацију о правима детета широм света. Ова Декларација настоји да подржи и прошири постојеће принципе, са посебним фокусом на права и заштиту деце широм света.

Члан 1:

Узраст детета се не може користити као основа за смањење или укидање његовог права на живот или неког другог основног права.

Члан 2:

Ниједно дете не сме бити изложено дискриминацији на основу расе, етничке припадности, вере, здравственог стања, пола или уверења својих родитеља. Свако дете има право на пуно уживање својих права, укључујући и право на живот, без икакве дискриминације.

Члан 3:

Ниједној земљи, нити било којој политичкој или административној јединици, стога, неће бити дозвољено да умањи права или укине право на живот било ког детета, без обзира на њихову националност, расу, етничку припадност, веру, здравствено стање, пол или уверења.

Члан 4:

Закони сваке земље морају да обезбеде да се убиство детета, укључујући и она у материци, третира са истом тежином и правним последицама као и убиство одрасле особе. Ова одредба се примењује без изузетка, како би се обезбедила једнака заштита права на живот за сву децу.

Члан 5:

Биолошки живот детета почиње у тренутку зачећа и стога ће сва људска и законска права детета бити призната и заштићена законом и институцијама од тренутка зачећа.

Закључак:

У потврду тога, доле потписани, пошто су прописно размотрили одредбе изнете у Београдској декларацији, обавезују се на промоцију и заштиту права деце широм света, као и на поштовање принципа садржаних у овој Универзалној декларацији о правима детета и Универзалној декларацији о правима човека.

Објављено у ПОКРЕТ ЗА МАТЕМАТИЧКИ ЖИВОТ