ЗАВРШЕНЕ ПРВЕ АУКЦИЈЕ ЗА ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА СОЛАРНЕ И ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

Средином јуна 2023. године, Влада Републике Србије и Министарство рударства и енергетике покренули су аукције за тржишне премије за соларне електране (50 МW) и ветроелектране (400 МW), односно укупно 450 нових зелених мегавата, које су завршене синоћ у 23 часа и 59 минута.

Тачно у поноћ завршене су прве аукције у оквиру Плана система подстицаја коришћења обновљивих извора енергије, којим је предвиђена укупна додела тржишних премија за 1.300 МW, произвођачима енергије из обновљивих извора.

Ово су највеће аукције које се одједном спроводе у региону Западног Балкана, а њиховом успешном реализацијом ЕПС ће приходовати са више од три милиона евра годишње.

Како је раније навела министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић, на овај начин ће се подстаћи прилив директних страних инвестиција, раст БДП-а, затим развој грађевинске индустрије, као и потенцијално смањење трошкова електричне енергије и сигурније снабдевање српске привреде и њених грађана.

У року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија спроводи отварање пријава. Фаза квалификације траје од отварања пријава до отварања финансијских понуда, а највише пет радних дана од отварања пријава. Након отварања и оцењивања пријава, Комисија објављује на ,,Порталу ОИЕ – аукције’’ у року од пет радних дана од отварања пријава, Извештај о испуњености квалификационих услова, чиме је фаза квалификације завршена.

Након овога следи фаза надметања и попуњавања квоте. У року од највише пет радних дана од завршетка фазе квалификације, Комисија ће отворити финансијске понуде, а у услове за надметање стичу оне понуде оне које нису веће од максималне понуђене цене – за електричну енергију произведено у ветроелектранама капацитета 3 МW и више која се примењује у овом поступку аукције износи 105 евра/МWч, а у соларним електранама капацитета 500кW и више, износи 90 евра/МWч.

Попуњавање квоте се врши кроз оцењивање и рангирање финансијских понуда.

Након спроведене фазе надметања и попуњавања квоте, Комисија припрема ранг листу за доделу тржишне премије уз извештај о спроведеној аукцији и доставља их Министарству, које затим у року од 15 дана од дана достављања овог извештаја доноси решење о додељивању права на тржишну премију или решење о одбијању права на тржишну премију.

Министарство без одлагања након истека рока за доношење решења о додељивању или одбијању, објављује решење на ,,Порталу ОИЕ – аукције’’, након чега је у року од 30 дана учесник аукције коме је додељено право, дужан је да поднесе захтев за закључење уговора о тржишној премији овлашћеној уговореној страни у складу за Законом.

Друге аукције планиране су да се одрже у првом кварталу 2024. године и то 300 МW за ветроелектране и 100 МW за соларне електране и у првом кварталу 2025. године где ће 300 МW бити за ветроелектране и 150 МW за соларне електране.

Енергетски портал

Објављено у МАТЕМАТИЧКИ НОВАЦ СУНЦА СРБИЈЕ И СВИХ ЗВЕЗДА ЗВЕЗДАРНИЦЕ